Aquolab Ozone

AQUOLAB OZONE 

Ağız İçi Cerrahisi

AQUOLAB NEDİR?

Oksijen-ozon, rejenerasyonunu uyararak ve aşağıdaki eylemleri gerçekleştirerek ağız boşluğunun tüm dokularında dolaşımı aktive eder: antibakteriyel, Anti-infiamatuar, analjezik, Anti-mantar.

Çok yüksek dezenfektan gücü vardır, bakteri oluşumunu engeller
2: ortodontik parantez, implant veya diş protezlerinin varlığında endikedir
3: diş etlerine saygı duymak için hafif su basıncı
4: periodontitis önlenmesine yardımcı olur
5: non-invaziv, hiçbir kalıntı bırakmaz, ekolojik
6: çürük ve diş eti hastalıklarını önler

Aquolab’ın yetişkinler ve çocuklar tarafından günlük kullanımı, sağlıklı bir alışkanlık olmanın yanı sıra, uygun ağız hijyeninin sağlanmasına yardımcı olur ve diş remineralizasyonunu destekler.

Standart oral hijyen işlemlerini gerçekleştirmeyi ve diş hekiminizden periyodik kontrol yaptırmayı unutmayın. Class1 tıbbi cihaz. TALİMATLARI VE UYARILARI DİKKATLE OKUYUN.

Oksijen-ozon tedavisi, oksijen ile kombine edilmiş ozonun potansiyelini çeşitli etkilerle sömüren hafif fakat etkili bir tekniktir:
Analjezik
Anti-infiammatory
Antibakteriyel
Anti-mantar
immünomodülatör
Ozonun bağımlılığı, tam ve etkili bir ağız hijyeni sağlar (agresif gargaraları kullanmadan)

Hafif ve invaziv olmayan su basıncı
Kokusuz ve tatsız
Kalıntı yok: ekolojik
Esy kullanmak
Ozon ve su için 2 seviye
İtalyan Menşei

Tıbbi cihaz sınıfı1
Kullanım kılavuzunu ve uyarıları dikkatlice okuyunuz

NEDEN AQUOLAB
Aquolab’ın çocuklar ve yetişkinler tarafından günlük kullanımı

çürük oluşumu
periodontitis
dişeti hastalıkları
ağız kokusu
aphthas ve uçuk önlenmesinde yardımcı olur
Periodontitis, insanlar arasında en sık görülen kronik enflamasyon biçimidir. Dişeti kanaması, ağız kokusu ve sıcak / soğuk hassasiyeti en sık görülen semptomlardır. Periodontitis diyabet ve kardiyovasküler problemler gibi sistemik hastalıkları destekler.

Aquolab, aşağıdaki durumlarda uygun ağız hijyeni sağlamak için özellikle uygundur:
implantlar
Diş teli (sabit veya çıkarılabilir)
Şeker hastalarıyla ilgili olan Bilimsel deneyler, diyabetle de bağlantılı olarak Aquolab’ın etkinliğini göstermektedir.

Uygulayıcı için Protokoller

1) Ağız Cerrahisi

2) İmplant Cerrahisi

3) Muko-Dişeti Cerrahisi

4) Endodonti

5) Cerrahi Olmayan Periodontal Terapi

6) Standart Profesyonel Ağız Hijyeni Tedavisi

7) Peri-Implantitis – Profesyonel Ağız Hijyeni Tedavisi

8) Ortodontik Hasta – Profesyonel Ağız Hijyeni Tedavisi

9) Tek İmplantlı Hasta, Tam Kemerli, Toronto Köprü, Overdenture – Profesyonel Oral

Hijyenik Arıtma

 

Evde tedaviler

a) Önleme ve Ağız Hijyeni Bakımı

b) Ortodontik

c) Periodontal Hastalık

d) İmplantlar ve Protez

e) Peri-İmplantit

 

– Ağız Cerrahisi

AQUOLAB ozon uygulaması küçük ve büyük ameliyatlar için endikedir.

Alerjenite olmaması ve düşük invaziv olması, ozonun ameliyat öncesi için uygun olmasını sağlar.

(hasta hazırlığı / bakteri yükü azaltma) ve ameliyat sonrası (hemen yönetim

cerrahi yaralar) profesyonel kullanım içiv uygundur.

Ozonun biyo-uyarıcı ve immün-modüle edici özelliği, metabolik veya immünolojik rahatsızlık çeken hastalar ve bi-fosfonat kullanan hastalar için önemlidir.

Diş çekimi ve sonrasında sütür sıralamasında klinisyen AQUOLAB’ı uygulayabilir.

 

PARAMETERS                     PROFESSIONAL USE         AD HOC DOMICILIARY THERAPY

 

Döngü                                        2-5                                                  günde 2 sefer

Döngüler arası süre                   1 minute

Jet Eğimi                               yaraya 45°açıyla                                yaraya 45°açıyla

Jet Yönü                                 Muco-gingival nokta                         Muco-gingival nokta

Su Ayarı                                             2                                                        2

Ozone Ayarı                                      3                                                           2

uç                                          0.8mm                                               0,8 mm

Frequency                              profosyenel ayarlar ile cerrahiden      30 gün boyunce gün

7,15,30 gün sonra                              sabah-akşam günde 2 kez

 

Döngü uzunluğu, cihaz tarafından ayarlara göre otomatik olarak tanımlanır

 

 

2- İmplant Cerrahisi

Postoperatif ayarda, klinisyen Aquolabı cerrahi bölgede kullanabilir.

 

 

PARAMETERS                     PROFESSIONAL USE         AD HOC DOMICILIARY THERAPY

 

Döngü                                        her implantta 3                           her implantta 1

Döngüler arası süre                   1 dk.

Jet Eğimi                               yaraya 45°açıyla                                yaraya 45°açıyla

Jet Yönü                                 Muco-gingival nokta                         Muco-gingival nokta

Su Ayarı                                             1                                                        1

Ozone Ayarı                                       2                                                          2

uç                                          0.8mm                                               0,8 mm

 

Frequency                              yuklarıdaki ayarlarla                          sabah akşam 60 gün

1.7.ve 15. Günlerde                           boyunca günde 2 kez

Cerahiden sonraki 30

45,60.günlerde su 1,ozon3 ayarlarıyla

3-Muko-Dişeti Cerrahisi

Ameliyat sonrası ortamda, klinisyen cerrahi alanı

AQUOLAB. Klinisyen, her biri 1 dakika en az 3 döngü vermelidir.

 

 

PARAMETERS                     PROFESSIONAL USE         AD HOC DOMICILIARY THERAPY

 

Döngü                                        min. 3                                                         1

Döngüler arası süre                   1 dk                                                            1

Jet Eğimi                               yaraya 45°açıyla                                yaraya 45°açıyla

Jet Yönü                                 Muco-gingival nokta                         Muco-gingival nokta

Doğrudan cerrahi alana değil         rendelenmiş servikal dokularda değil

Su Ayarı                                             1                                                        1

Ozone Ayarı                                       2                                                          2

uç                                                      0.8mm                                               0,8 mm

 

Frequency      yuklarıdaki ayarlarla                                       cerrahiden sonra  30 gün boyunca

Cerrahi sonrası günlerde                               günde   2 kez

Cerahiden sonraki 30                                  (mekanik manevralar önerilmez)

45,60.günlerde su 1,ozon3 ayarlarıyla                    sabah-akşam Su 1,Ozone 2 ayarı

Döngü uzunluğu, cihaz tarafından ayarlara göre otomatik olarak tanımlanır

Bu hastalar ameliyattan sonraki ilk 30 gün içinde diş fırçası kullanmamalıdır.

(bakteri yönetimi önemli olduğunda).

Hastayı Temel Aquolab ile donatın ve ona evde kullanmasını söyleyin.

 

4- Endodonti

AQUOLAB, daha büyük kimyasal dezenfeksiyon elde etmek için kök kanal tedavisi işleminde endikedir.

Sodyum hipoklorite alternatif olarak veya endo-kanal yerine alternatif olarak görülmemelidir.

Çözücüler. Ozon, öncekilere göre değiştirilmelidir

hipoklorit sulama. Her durumda, kök kanal tedavisinin sonu geleneksel bir sodyum hipoklorit kullanımıile olur. Sodyum hipoklorit sonrası kök kanalını kağıt konilerle kurutmak sulama ve ozon sulamadan önce önemlidir.

 

Ozone therapy of marginal gingivitis in patients with fixed orthodontic multibrackets

 

Sabit ortodontik çoklu braketli hastalarda marjinal gingivite ozon tedavisi

 

Çalışmanın amacı: Diş öğeleri üzerindeki braket ve bantların varlığı, enflamatuvar süreçlerin lehine olan bakteriyel plak birikimi için bir tutma faktörüdür. Ozon, tıp ve diş hekimliğinde birçok tedavide kullanılan analjezik, biyo-uyarıcı ve antimikrobiyal etkileri olan üç oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Bu çalışmanın amacı, sabit ortodontik çoklubraketli hastalarda marjinal gingivit tedavisinde ozon tedavisinin yararlı etkilerini değerlendirmektir.

 

Çalışmanın amacı: Bari Polikliniği Odontolojisi Dişhekimliği ve Ortodonti Anabilim Dalı’nda tedavi için 15 hasta seçildi. Ağız sağlığının değerlendirilmesi için 15 gün arayla 3 farklı terimde (T0, T1, T2) PCR ve BOP indeksleri alındı. Ozonlu suyun uygulanması, klinikte, katılan tüm hastaların 1-3. Çeyreğinde spesifik bir su jeti ile gerçekleştirildi. Evde ağız hijyeni alışkanlıkları üzerine bir anket de istendi

 

 

Sonuçlar: her bir tespitte indekslerde genel bir iyileşme bulundu. Bununla birlikte, ozonla tedavi edilen çeyrekler, PCR’de daha büyük bir azalma ve BOP’da ozonun antienflamatuvar etkisini doğrulayan önemli bir gelişme gösterdi.

 

Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar ışığında, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile, klinik tabloda genel bir düzelme olduğu açıktır.

Ozonlu suyla yapılan sulama, ağız hijyeni ve diş eti iltihabının azaltılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçları doğrulamak için, daha uzun takip süreleri ile daha fazla sayıda sulama seansına sahip terapötik bir protokol ve hastanın doğru ağız hijyeni metotlarına önceden güdülenmesi arzu edilir.

 

Aquolab® ozone-therapy is an efficient adjuvant in the treatment of chronic periodontitis: A case-control study

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı destekleyici periodontal tedavinin etkinliğini karşılaştırmaktır. (yani, ölçeklendirme ve kök planlaması [SRP]) tek başına Aquolab® ozon tedavisi, erişkin hastalarda kronik periodontit tedavisinde SRP ile birlikte kullanılır.

Material ve Methodlar : Toplam kronik periodontitis tanısı konmuş 20 hasta (40 lokal kronik periodontitis bölgesi) kaydı yapıldı.. Bu hastaların hiçbiri daha önce herhangi bir cerrahi veya cerrahi olmayan periodontal tedavi almamış ve radyografide orta kemik kaybı görülmekte. Her hastada, tedavi etkinliğini doğrulamak için ayrı çeyrekler seçildi. (bölünmüş ağız tasarımı). Mikrobiyal analiz, başlangıçta ve tedaviden 7 gün sonra analiz edildi. SPSS programı ve İstatistiksel olarak anlamlı farklılıkları saptamak için eşleştirilmiş basit istatistik t-testi kullanıldı.

Sonuçlar: Ozonla tedavi edilen bölgelerde tek başına SPR ile tedavi edilenlere oranla, Tannerella forsythia yüklemesinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma oldu. Ek olarak 5 tür ve toplam bakteri yüklemesi (CBT) ilede benzer bir eğilim elde edilmiştir. Bu sonuçlar SPR sonrası, ozon tedavisinin uygulanmasıyle tedaviden 7 gün sonra bir moleküler kontrol ile eilde edilmiştir. Sonuç: Aquolab® ozon tedavisi, hasta ceplerinde periodontitis kaynaklı CBT’yi azaltmada etkilidir . Aquolab ozon ; Orta ve şiddetli kronik periodontitisin yönetiminde SRP’ye ilave olarak kullanılabilen , tedavi etkinliğini arttırıcı verimli bir cihazdır.

 

Broşürü indirmek için tıklayınız.

English EN Turkish TR