Kollajen Membranlar

BONE TWO

Rehberli Doku Rejenerasyonu için At Perikardiyumu Kaynaklı Biyomembran

 

  • Bone Two; bağ dokusu fibrilleri ile protein içermeyen, çok uyumlu birleşen at peri-kardiyumu (kalp zarı) kollajen yapısı ile ön plana çıkmaktadır.
  • 0,15 mm’lik kalınlığı ile yapay bir membrandan daha küçüktür.
  • İnce yapısıyla kolay şekil alır.
  • Yüksek mekanik dayanıklılık ve tutucu özelliklere sahiptir.
  • Kemik dokusu yüzeyinden yumuşak dokuya doğru yönlenen osteoblastların önünde geçirgen bir bariyer etkisi sergileyerek kolonize olmalarını ve boşlukları doldurmalarını sağlamaktadır.
  • Bone Two kolajeni sıvı geçirir, hücre geçirmez.
  • Tam reabsorbsiyon 2 – 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde olmaktadır.

   

English EN Turkish TR